U povodu Dana porodice gradonačelnik Konjica Osman Ćatić danas je posjetio porodicu Vrtić, Azru i Sanela koji su roditelji četiri dječaka, izražavajući na ovaj način spremnost i namjeru Konjica da bude snažna podrška mladim porodicama, sa posebnim akcentom na podršku majčinstvu.

Gradonačelnik Ćatić kazao je da ova porodica treba biti vodilja idućim generacijama u Konjicu.

“Drago mi je da sam u prilici posjetiti ove plemenite mlade ljude i biti svjedok bogatstva koje imaju, a to su njihova djeca i njihova porodica. Porodica Vrtić je dokaz da se mladi ljudi koji to žele mogu ostvariti u našoj domovini uz vlastiti angažman i rad, kao i podršku zajednice. Želim da primjer njihove harmonije i snažnih emocija koje porodica sa sobom nosi, bude vodilja generacijama mladih Konjičana”, rekao je ovom prilikom Ćatić.

Mama Azra kaže da se za ostanak u Konjicu odlučila jer njen suprug i ona dobijaju podršku gradske uprave i da im je zbog toga omogućen ugodan život sa njihovim dječacicima.

“Zahvaljujući podršci majkama porodiljama i novorođenoj djeci, ja sam u prilici biti uz svoje dječake i pružiti im uslove za bezbrižno odrastanje. Hvala Konjicu što podržava porodice sa djecom”, kaže Azra.

Sredinom prošle godine grad Konjic donio je Pravilnik o dodjeli novčane pomoći za novorođeno dijete, koji je naišao na pozitivne kritike mladih ljudi, a u 2022.godini kroz novi Pravilnik pruža se još značajnija podrška porodicama koje se odluče na treće, četvrto i peto dijete.

Navedenim Pravilnikom pravo na novčanu pomoć za prvo i drugo novorođeno dijete u iznosu od 100 KM u trajanju od šest mjeseci, može ostvariti jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu i prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje – Biro rada Konjic.

Pravo na novčanu pomoć za treće i svako naredno novorođeno dijete u iznosu od 200 KM, priznaje se za period od dvadeset četiri mjeseca, bez obzira na radno-pravni status.

Pravilnik definiše i pravo na novčanu pomoć za prvo novorođeno dijete u Novoj godini i za dijete rođeno za Dan općine Konjic (16.06.), u iznosu od 1.000 KM.