Kroz projekt PRONACUL – „Promocija prirodnog i kulturnog nasljeđa u svrhu razvoja održivog turizma u zaštićenim područjima“, partnerske organizacije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Grčke i Italije su se udružile s ciljem promocije i valorizacije kulturnog nasljeđa. U sklopu projekta koji obuhvata Bosnu i Hercegovinu, do sada su znatno razvijeni turistički kapaciteti JU Muzeja „Bitka za ranjenike“ u Jablanici te JU „Radimlja“ u Stocu.
Tokom 2021. godine započele su aktivnosti na uspostavi Virtualne komore PRONACUL koja će služiti kao multifunkcionalna platforma za razmjenu sadržaja i promociju područja, te kao svojevrsna baza znanja i iskustava iz cijele regije.