U utorak, 11. januara, upriličeno je otvaranje izložbe slika i stećaka u organizaciji mladih iz općina Jablanica i Čitluk. Izložbu je otvorio izvršni direktor Omladinskog kluba, Haris Halilhodžić, a otvorenju je prisustvovao i načelnik Damir Šabanović.

Izložba je finalni dio projekta “Ekspedicija stećak”, koji provodi Omladinski klub “Pod istim suncem”, zajedno sa partnerima, mladima iz Čitluka. Prva aktivnost u sklopu projekta bila je biciklistička tura na Blidinje, u okviru koje su mladi fotografisali motive stećaka u nekropoli Dugo polje. Naredna aktivnost bila je izrada motiva stećaka, gdje su mladi crtali olovkom, neki akrilnim bojama, dok je nekolicina njih klesala motive u kamenu. Preko ljeta je rađeno na motivima, dok su učesnici projekta konstantno bili u komunikaciji na relaciji Jablanica – Čitluk.

Preostale aktivnosti projekta jesu upućivanje inicijative za mlade prema jedinicama lokalne samouprave-Općini u Čitluku i Jablanici. Također, biti će postavljen spomenik pomirenja sa mirovnom porukom na jedan od lokaliteta u gradu i jednom replikom stećka, izrađenom od strane volontera.

Projekat je omogućen kroz USAID-ov projekat PRO-Budućnost, koji provodi CRS sa partnerima.