Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK je uz pomoć Razvojnog programa UNDP BiH kroz ,,CIAT’’ projekt izradio „Upute“  o standardnim operativnim procedurama za postupanje policije u cilju ojačavanja kapaciteta policijskih službenika za identifikaciju, sprječavanje i borbu protiv trgovine vatrenim oružjem, streljivom i eksplozivima u HNK.

Ove upute sadrže unificirane, standardne operativne procedure, koje policijskim službenicima MUP HNK pružaju precizna i kratka uputstva o njihovom postupanju u različitim fazama borbe protiv ilegalne trgovine oružjem.

MUP HNK je u periodu od 16. do 26.05.2022. godine izvršio obuku 150 policijskih službenika iz teorijskog i praktičnog djela s upoznavanjem o načinu postupanja i provođenja smjernica iz Standardnih operativnih procedura, te načina rada endoskopa za otkrivanje eksploziva i droga.