Rezultati nakon prvog upisnog roka u JU Srednju školu Jablanica objavljeni su 21.6.2022. godine na oglasnoj tabli škole u 12 sati.

U prvom upisnom roku za opću gimnaziju konkurisalo je 11 učenika, a svi ispunjavaju uslove.

 

Za upis u ekonomsku školu konkurisalo je 13 učenika, od 13 učenika 11 njih ispunjava uslove.

U farmaceutsku školu konkurisalo je 14 učenika te po sadašnjem kriteriju 10 učenika ispunjava uslove za upis.

 

Za stručne škole zainteresovalo se 7 učenika: 4 učenika za zanimanje kuhar, jedan učenik za zanimanje konobar, jedan kamenorezac i jedan učenik za zanimanje podopolagač.

 

Ukupno je 45 učenika konkurisalo na prvi upisni rok u JU Srednju školu Jablanica.