Na osnovu člana 18. stav 2. i člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Emir Muratović sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati u četvrtak 26.05.2022. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 09,00 sati. Za sjednicu je predložen  sljedeći:

D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o komunalnom redu – nacrt
4.    Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i za projekte mladih, iz Budžeta Općine Jablanica za 2022. godinu –po LOD metodologiji – prijedlog
5.    Pravilnik o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti kulture iz budžeta Općine Jablanica – prijedlog
6.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju/izmještanje željezno-rešetkastog stuba na trasi dalekovoda „Granit-Bukov pod“ – prijedlog
7.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju infrastrukturne bazne stanice mobilne telefonije na području Risovca – prijedlog
8.    Zaključak o davanju mišljenja i saglasnosti u vezi Zaključka Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj: 01-1-02-1093/22 od 26.04.2022. godine – prijedlog
9.    Zaključak o davanju saglasnosti u postupku dodjele koncesije po prijedlogu S.D. „EKO-FISH” Jablanica – prijedlog
10.    Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika OO SDP BiH Jablanica i nezavisne vijećnice Adise Zukić za izmjenu Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Jablanica
11.    Rasprava o inicijativi Kluba vijećnika OO SDA Jablanica za donošenje Odluke i Plana/Programa za izgradnju sportskog strelišta na području općine Jablanica
12.    Rasprava o inicijativi vijećnika OO SDA Jablanica Kenana Biserovića za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija bez naknade
13.    Rasprava o informacijama