Tenerice Ćamila Imamović i Adisa Sidran održale su radionice o predrasudama o nasilju nad ženama, vrstama nasilja, kako prijaviti nasilje, u okviru projekta “Za našu bolju budućnost – zaštita i promocija prava žena i djece a projekat realizuju tri partnerske organizacije: Zavod Krog, Medica Zenica – Centar za terapiju zena i djece i Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla”, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Edukativne radionice su održane u Stocu i Jablanici.

#stopnasiljunadzenama