Udruženje građana “Za Doljanku” iz Jablanice danas je u Mostaru, održalo press konferenciju povodom od FERK-a izdate dozvole za proizvodnju električne energije mHE
Zlate.

Naime, članovi ovog udruženja su podsjetili da, iako su dozvole za rad mHE na rijeci Doljanci izdate suprotno važećim zakonima, institucije BiH ne reaguju niti uklanjanju uočene nepravilnosti, što u konačnici za posljedicu ima uništenje rijeke Doljanke.

„Iako smo pravno dokazali činjenice, upozorili na niz nepravilnosti pri izdavanju dozvola za mHE Zlate, pokrenuli sudske procese – nadležne institucije i dalje šute bez ikakve reakcije.“ kazala je Naza Spahić, potpredsjednica Udruženja „Za Doljanku“.

Naime, početkom mjeseca augusta Udruženje „Za Doljanku“ učestvovalo je u formalnoj raspravi koju je organizirala Regulatorna agencija za energiju u Federaciji BiH
(FERK) povodom zahtjeva za izdavanje dozvole za rad mHE Zlate. Tim povodom, Udruženje je argumentovano upozorilo na sve dozvole koje su izdate suprotno važećim zakonima, od institucija lokalnog do federalnog nivoa vlasti, očekujući da FERK kao posljednja instanca koja daje dozvolu za rad barem prolongira njeno davanje do rješavanja pokrenutih sudskih sporova. Međutim, FERK je ipak izdao dozvolu za proizvodnju električne energije mHE Zlate.

Iako je odluka FERKa razočarala mnoge mještane Jablanice iz Udruženja građana „Za Doljanku“ najavili su još jaču i istrajniju pravnu borbu protiv neodgovornih javnih službenika, nemarljivih javnih institucija i koruptivnog sistema čija je žrtva rijeka Doljanka. Podsjetili su na odgovornost Načelnika i Općinskog vijeća Jablanica, koji su potpomognuti kršenjem zakona od strane savjeta MZ Jablanica II, odgovorni za izdavanje saglasnosti na Studiju uticaja na okoliš na temelju koje je izdata Okolinska dozvola. Nedugo zatim, općinske službe su izdale urbanističke i građevinske dozvole uz kršenje procedura i zakona iz te oblasti. Dodatna odgovornost za ekocid na rijeci Doljanci ide na adresu Kantonalnog ministarstva prostornog uređenje i građenja jer kao institucija po pravu nadzora nije reagovala na ove nepravilnosti. Također, odgovorno je i Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede jer je prekršilo zakone i procedure kod izdavanja prethodne vodne saglasnosti kao i izdavanja i treće vodne saglasnosti koja je bila presudna za izdavanje dozvole za rad od strane FERK-a.

Pored nabrojanih, odgovornost se pripisuje i Federalnom ministarstvo okoliša i turizma, koje i pored redovnih informacija o uočenim nepravilnostima nije uradilo ništa ali je izdalo Okolinsku dozvolu za mHE Zlate koja se temelji na izdatoj saglasnosti na Studiju uticaja na okoliš. Studija je istekla skoro dva mjeseca prije izdavanja dozvole za rad. I na to je udruženje na vrijeme upozorilo sve nadležne institucije i FERK, naravno. Međutim, FERK se i na tu činjenicu oglušio iako je tema formalne rasprave bila i Okolinska dozvola. Odgovorna je također i Federalna okolišna inspekcija – koja nije adekvatno i na vrijeme reagirala na
dopise i ukazivanja na prekršaje i nepravilonosti.

„Iskoristiti ćemo sve pravne lijekove u ostvarenju svoga cilja. Ne bježimo ni od tužbi protiv institucija i pojedinaca. A kada iscrpimo sve pravne lijekove u Bosni i
Hercegovini, u slučaju da ne ostvarimo svoj cilj, opet idemo dalje. Ostvarivati ga nameđunarodnim sudovima.” zaključila je Amela Krnjić, predsjednica Upravnog odbora
udruženja „Za Doljanku“ Jablanica.

„Na kršenja zakona i procedura ćemo i dalje ukazivati s namjerom da oni koji su kršili zakone i zloupotrijebili svoj položaj i ovlasti budu procesuirani i sankcionisani.”

I na kraju, pozivamo nadležne institucije da što prije riješe sva otvorena pitanja u vezi ovog slučaja, što u ovom trenutku podrazumijeva sudske sporove i realizaciju Zaključka o zabrani izgradnje malih hidroelektrana na teritoriju FBiH.“ – poručeno je iz Udruženja „Za Doljanku“.