Federalna vlada dala je saglasnost za početak radova na sanaciji tunela Crnaja, između Jablanice i Konjica.

Također, Vlada je dala suglasnost za njegovu sanaciju po već potpisanom ugovoru s izvođačem radova JV HP lnvesting d.o.o. Mostar & EuroAsfalt d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost radova je 12,8 miliona KM.

Početak radova je u danas, 15. septembra, s rokom završetka od 16 mjeseci.

Izvođenje radova treba planirati u razdoblju od 15.9.2020. do 30.5.2021. godine.

S obzirom na to da je riječ o jednoj od najprometnijih cesta u Bosni i Hercegovini, Vlada je naložila prekid radova u vrijeme naredne ljetne turističke sezone.

“Ovisno od gustini prometa u razdoblju turističke sezone 2021. godine, po potrebi, treba prekinuti i stvoriti uslove za neometano odvijanje saobraćaja u oba smjera, a radove nastaviti nakon okončanja turističke sezone”, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Sredstva za saniranje tunela osigurana su iz kredita Svjetske banke za obnovu i razvoj i Europske investicijske banka namijenjenog za Program modernizacije magistralnih cesta Federacije BiH.

U periodu dok traju radovi sudionici u prometu će biti pravovremeno informirani o korištenju alternativnih putnih pravaca.