U toku jučerašnjeg dana u Jablanici je održana  LiNK-ova radionica  u sklopu implementacije projekta “Zanimljivi muzeji”.  Radionica je održana u Hotelu Jablanica.

Projekat finansira EU u okviru programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Ovih dana su intenzivni natpisi u medijima i javnost je već upoznata sa nizom informacija o projektu.
25.11  je predviđeni datum početka  prezentacija novih sadržaja Muzeja. Prvi sadržaj koji će biti prezentiran bi trebala biti VR aplikacija.

Sama radionica je jedna u nizu od 6 radionica koje Udruženje LiNK iz Mostara planira održati širom prekograničnog područja.

“Već sutra (29.10) je planirana radionica u Konjicu, zatim 3.11 u Mostaru, 4.11 u Nikšiću te 9.11 i 10.11 online radionice (ZOOM platforma). Cilj je da sa se što veći broj aktera informiše o implementaciji i uključi u implementaciju projekta, a posebno u promotivne aktivnosti koje su planirane tokom 2021. godine. Naime, projekat će tokom 2021. godine raditi na promiciji ne samo Muzeja “Bitka na Neretvi” nego i muzeja u regiji. Planirana je razmjena kulturnih događaja sa Crnom Gorom, promocija ka individulnim posjetiocima i turističkim agencijama (grupama), te niz promotivnih događaja. CIlj je privući što veći broj posjetilaca”, izjavio je Rasim Tulumović, projekt menadžer projekta “Zanimljivi muzeji”.