Danas smo zabilježili sve veće gužve i duže zastoje na Tunelu Crnaja. Iako su iz Cesta Federacije uvjeravali građane daćce zadržavanja biti kratka, jučer i danas nije tako. Uslijed zastoja formirane su duge kolone autimobila sa obe strane tunela.
Danas poslijepodne i uvećer isčekuju se jos veći zastoji i duža čekanja zbog prazničnog vikenda.