Tradicionalne aktivnosti u Omladinskom klubu “Pod istim suncem”, a tako i u Budi muško klubu Jablanica jesu aktivnosti koje se provode povodom 16 dana aktivizma. Takoda da su i ove godine pripremljenje različite aktivnosti za mlade.

25.11.2020.godine, održana je radionica za mlade na temu “Rodno zasnovano nasilje” koju je vodio koordinator Kenan Begović. Naime, Kenan je prošao obuku za vršnjačkog edukatora u Mostaru 2018. godine, te je slične radionice provodio u Srednjoj školi Jablanica. Što se tiče ostalih aktivnosti, planirana je kampanja za Svjetski dan borbe protiv HIV-a(1.12), gdje će članovi Budi muško kluba dijeliti mašnice po gradu. Također, kampanja će se provoditi i online putem, gdje će se objaviti 16 video poruka s ciljem prevencije zaraze HIV-a. Treća, ujedno i posljednja aktivost, je podjela maski za Dan volontera (5.12), gdje će maske biti podijeljene najugroženijoj kategoriji, to jeste penzionerima. Aktivost za dan volontera provesti će se u saradnji sa Udruženjem penzionera Jablanica.