Dana 01.04.2021. godine, u Kino – sali Jablanica, uz prisustvo 17 delegata, sa početkom u 18 sati, održana je Redovna sjednica Skupštine Fk  “Turbina” Jablanica, na kojoj su izvršene dvije izmjene Statuta Turbine.

Jedna izmjena Statuta se odnosi na brisanje odredbe Statuta da se članovi Izvršnog odbora biraju isključivo iz reda delegata Skupštine. Drugom  izmjenom i dopunom Statuta predviđena je mogućnost održavanja Skupštine Fk “Turbina” elektronskim putem u slučaju kada se zbog stanja prirodne i druge nesreće Skupština ne može održati.

Nakon redovne sjednice, održan je i drugi nastavak Vanredne sjednice Skupštine na kojoj je izvršen izbor novog Izvršnog Odbora Kluba, te izvršen izbor tri zamjenska člana Skupštine  Turbine. Novi predsjednik Izvršnog odbora  je Semir Zahirović, a imenova su dva podpredsjednika i 6 članova Izvršnog odbor FK Turbina.   Na sjednici se vodila opširna rasprava o inicijativama za unaprjeđenje rada i poboljšanja finansijskog stanja u Klubu.