U Muzeju Bitke na Neretvi u Jablanici otvoren je Virtual Reality showroom koji omogućava korisniku da “postane sudionik” bitke i “upozna” Josipa Broza Tita.

U ovom dijelu Muzeja na VR headsetu se može pogledati aplikacija “Bitka na Neretvi VR” koja korisnicima pruža direktan uvid u bitku, priliku da sruši most, obori neprijateljske avione, spasi ranjenika i upozna druga Tita.

Nakon tačnih odgovora korisnika na pitanja iz edukativnog dijela aplikacije realiziranog kao video od 360 stepeni, komandant mu postavlja zadatak da sruši most, obori neprijateljske avione i prenese ranjenika preko rijeke. Ako uspješno obavi ovu misiju, čestitaće mu lično Josip Broz Tito.Ovo je drugi muzej u Bosni i Hercegovini koji nudi Virtual Reality sadržaj, poslije Muzeja Sarajevski ratni tunel.

Aplikaciju je razvio kreativni tim Udruženja za digitalizaciju i informatizaciju kulturne baštine “Digi.ba” koji predvodi prof. dr. Selma Rizvić. Scenario za aplikaciju uradio je Fatmir Alispahić, a režiju potpisuje Tarik Hodžić. Ulogu komandanta igra Aleksandar Seksan, a muziku je komponovao Emir Bukovica.