Razvoj tehnologije već duže vremena pokazuje svoje prisustvo u skoro svim sferama ljudskog života, a posebno u turizmu.  S ciljem unapređenja turističke ponude i razvoja održivog turizma, tokom maja 2021. godine je u Jablanici postavljena multi-funkcionalna interaktivna pametna ploča.

Pametna ploča je nabavljena u sklopu projekta #ProNaCul te postavljena u prostorije JU Muzej “Bitka za ranjenike” u Jablanici, kojeg godišnje posjeti veliki broj domaćih i međunarodnih turista. Pametna ploča je izuzetno vrijedan, multifunkcionalni alat koji će služiti za pristup i unos podataka u PRONACUL virtualnu komoru, za prezentaciju priče i multimedijalnog sadržaja o nekropoli stećaka, te generalno za promociju turističkog potencijala cijelog područja.