Upravni odbor Kluba uz saglasnost svih delegata Skupštine kluba i članova kluba koji uredno plaćaju članarinu Klubu, obavještava sportsku javnost i građane općine Jablanica da će klub morati istupiti iz predstojećeg takmičenja u Prvoj ligi Federacije BiH u takmičarskoj sezoni 2020/2021 godina, koje počinje u prvoj sedmici novembra ove godine, a za koje bi ekipa Kluba trebala započeti pripreme od 15.oktobra, a za to nema ni minimum finansijskih uslova.

 

Razlog navedenog je u potezima još aktuelnog načelnika općine Salema Dedića, koji konstantno omalovažava ovaj Klub, diskriminira ga i dalje mu usložnjava finansijsku situaciju na način da ne uplaćuje odobrene iz Budžeta općine za 2020. godinu mjesečne tranše u iznosu 996,50 KM mjesečno, za period mart-septembar 2020 godine, a u istom periodu je nekim klubovima uplatio značajna novčana sredstva sa redovne stavke Budžeta općine za finansiranje sportskih klubova iz sastava Općinskog Sportskog Saveza, a i iz Budžetskih rezervi sa kojim on lično raspolaže za pokriće tim klubovima takozvanih zaostalih dugova.

 

Uz navedeno, što nam je nepojmljivo, i dalje se ne izvršava IZVRŠNA PRESUDA Općinskog suda Konjic, iz jula 2019. godine po kojoj općina Jablanica bez ikakvog prava žalbe mora ovom Klubu isplatiti cjelokupne troškove takmičenja iz 2018. i 2019. godine koji mu pripadaju po kriterijima i iz važećeg Pravilnika o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti sporta iz Budžeta općine Jablanica.

Istupanjem Kluba iz takmičenja zbog naprijed navedenog, grad će izgubiti prvi malonogometni klub koji je dostojno u protekle tri godine predstavljao grad i općinu, a razlozi za to su opće poznati.

Upravni odbor kluba će nastaviti daljnju i još obuhvatniju pravnu borbu protiv svih onih koji su ovaj klub doveli do istupanja iz takmičenja, te stvoriti optimalne uslove za rad kluba za naredne takmičarske sezone.

Predsjednik

Mustafa Redžic dipl. ing. mas.