Novonastala situacija uzrokovana pandemijom koronavirusa nije omela planove Jablaničkih lovaca. U proteklom periodu lovci Lovačke organizacije  „TETRIJEB“ Jablanica su vrijedno radili na realizaciji svojih planova i ciljeva kada je u pitanju izgradnja lovno-tehničkih i drugih objekata u lovištu.

Svjesni problema, koji već duži niz godina egzistira u Hercegovačko-neratvanskom kantonu, a odnosi se na dodjelu koncesija za lovišta, pristupili su kapacitiranju lovišta u lovno-tehničkim i drugim objektima koji su neophodni za normalno funkcionisanje, uzgoj, zaštitu divljači i prebrojavanje divljači. Putem projekata prema višim nivoima vlasti, svojim sredstvima i naravno svojim radom, obogatili su lovište Lovačke organizacije „TETRIJEB“ Jablanica za 5 novih objekata i to : nadstrešnica  na lokalitetu „TOPALOV GREB“, visoka čeka na lokalitetu „ŠTRBINE“, visoka čeka na lokalitetu „GRABI“, visoka čeka na lokalitetu „BAJLAZ“ i lovačka kuća na lokalitetu „VODICE“- Donja Jablanica.

Također, treba napomenuti da je Lovačka organizacija „TETRIJEB“ Jablanica, nakon višegodišnjih nastojanja, na sjednici Općinskog vijeća Jablanica, u ovoj godini proglašena kao organizacija od posebnog interesa. To lovcima puno znači, kako ističu iz Udruženja. Društvo je prepoznato od strane Općinskih vlasti kao organizacija koja u svom djelovanju doprinosi razvoju i promociji općine Jablanica, a naravno i finansijski aspekti te odluke nisu zanemarivi. Iz “TETRIJEBA” ističu da ih to obavezuje da se u svom budućem radu još aktivnije uključe u rješavanju problematike koja opterećuje “TETRIJEB” i da formalno i pravno rješe status lovišta na zadovoljstvo svih učesnika u lovu i naše lokalne zajednice.