Arnel Maksumić i z Jablanice, učestvovao je na smotri studentskih radova studenata tehničkih fakulteta iz cijele BiH, kao i iz regije. U pitanju je Sarajevo Innovations Festival, gdje je naš sugrađanin sa svojom temom zauzeo drugo mjesto.

Festival je, kako takmičarskog, tako i edukativnog karaktera, priča Arnel Maksumić:

“Radi se o Sarajevo Innovations Festivalu (skraćeno SIFI). To je smotra studentskih radova koja okuplja studente tehničkih fakulteta iz Bosne i Hercegovine i regije. Pored predstavljanja studentskih radova, koji je takmičarskog karaktera, također ima i edukativni karakter u vidu predavanja i radionica koji se organizuju u sklopu SIFI-ja na razne aktuelne teme vezane za studente i nauku općenito. Cilj SIFI-ja je da podstiče studente na inovativnost i pisanje radova, te da postane svojevrstan sajam tehnike i nauke, od koga će koristi imati i studenti i firme koje učestvuju u sklopu SIFI-ja.
U takmičarskom dijelu smotre, radovi svih učesnika su ocjenjivani od strane komisije po kriterijumima aplikativnosti, inovativnosti, uskađenosti sa IEEE formatom, kao i prezentovanju samog rada. Ovo je moje treće učešće na ovom festivalu. Prethodnih godina, nažalost, moji radovi se nisu našli među dobitnicima nagrade, međutim, smatram da je i sama inovacija, pisanje rada i učešće u jednom ovakvom izazovnom festivalu veliki uspijeh. Također, sa grupom kolega, bio sam učesnik na konferenciji „IRMES 2017“, gdje smo pobjedničku titulu dijelili sa drugim ekipama.”

Jablaničanin se predstavio sa temom „Primjena mjernih traka uz upotrebu Arduino mikrokontrolera pri detekciji, mjerenju i praćenju raznih mehaničkih veličina“:

“Moja tema u ovom takmičenju bila je „Primjena mjernih traka uz upotrebu Arduino mikrokontrolera pri detekciji, mjerenju i praćenju raznih mehaničkih veličina“. Sama ideja se javila tokom studiranja i odabira teme za magistarski rad. Uvidio sam neke od aktuelnih problema, pri čemu sam pokušao naći adekvatno rješenje pomoću komponenti koje su komercijalnog karaktera. Zahvaljujući modernoj tehnološkoj ekspanziji dostupni su razni mikrokontrolerski sistemi, a kao jedan takav jeste Arduino platforma koja je korištena u mom radu. Zahvaljujući toj platformi i potrebnim komponentama razvio sam sistem za mjerenje deformacija konstrukcije i njenih dijelova, pri čemu se mogu dobiti podaci o drugim mehaničkim veličinama. Također, ovaj sistem ima velik stepen fleksibilnosti, tako da se može prilagoditi različitim potrebama i mjerenjima.”

“Velika profesionalnost i organizovanost ovog festivala  zasigurno su značajana satisfakcija za moj daljnji rad i usavršavanje kako ovog, tako i budućih radova. Biti dobitnik nagrade na ovakvom takmičenju je velika čast, obzirom da su konkurenti vrhunski studenti iz zemalja regiona, sa svojim inovacijama iz raznih oblasti nauke. Pored takmičarskog dijela, kao što sam i ranije naveo, ovaj festival sadrži i edukativne radionice koje su od velikog značaja pri pokretanju vlastitog biznisa ili lakšeg pronalska zaposlenja.”

“Pored nagrada za prva tri mjesta, najboljem studentskom radu prema ocjeni učesnika SIFI 2020, dodjeljena je i nagrada „Dr. Branislava Perunčić“. Učesnici festivala ocjenjivali su najbolje prezentovan rad, gdje je moj rad prepoznat kao najbolji”, završava Arnel Maksumić.