24. novembra,2021. godine, sa početkom u 13:00 sati, u JU Muzeju ” Bitka za ranjenike na Neretvi” , otvoriti će se izložba naziva “Bosna je našla svoj put”.

Izložba, čiji je organizator Historijski muzej BiH, posvećena je 25.novembru  – Danu državnosti Bosne i Hercegovine i govori o zasjedanju ZAVNOBIH-a 1943. godine.