U srijedu 9.6.2021. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica održan je radni sastanak Općinskih načelnika Jablanice i Konjica, Damira Šabanovića  i Osmana Ćatića sa predstavnicima JP Autoceste FBiH, izvršnim direktorom Sektora za projektovanje i građenje Ešefom Džafićem  i saradnicima  Erminom Hadžimehmedovićem i Arijanom  Bašić. Sastanku su prisustvovali sekretar općinskog organa Općine Jablanica Dženan Mulahasanović i Pomoćnik načelnika Nermin Kovačević.
Na  sastanku se razgovaralo o provođenju zaključka Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i infrastrukturnim  projektima  vezanim  za navedeni zaključak, poboljšanju saobraćaja na magistralnom putu M17, zahtjevima Općine Jablanica vezanim za saobraćajnu infrastrukturu i o tužbi Općine Jablanica protiv Ministarstva okoliša i turizma FBiH koji se odnosi na zaključak Ministarstva o prihvaćanju studije uticaja za koridor VC, dionica Prenj.