Inspektori finansijske policije dostavili su Vladi FBiH I Tužilaštvu HNK opsežan izvještaj o poslovanju Aluminija DD u period od 2014 do 2019. godine.

Ovaj Izvještaj potvrđuje ono o čemu javnost I eksprti upućeni u poslovanj Aluminija odavno govore: bosanskohercegovački privredni gigant je sitematski uništavan godinama I sve Uprave od 2014. Do 2019. godine, dakle do dana gašenja snose odgovornost za to.

Osim kršenja zakonskih propisa I lažnog prikazivanja stanja I imovine Društva, temeljni problem Aluminija je što je gotovi proizvod u kontinuitetu prodavan ispod proizvodne cijene. To je bilo moguće jer nisu postojali pravilnici o odreživanju cijene I kriterijima, već je svaka uprava sebi priskrbila “diskreciono pravo” da, prilikom prodaje odredi visinu premije koja se dodaje na berzansku cijenu I tako formira prodajnu cijenu prema krajnjem kupcu koja je bila različita od kupca do kupca.

Samo po ovom osnovu, prema nalazu Finasijske policije, Aluminij je oštećen za 205 miliona maraka.

Osim toga, problem je što je Aluminij DD od istih pravnih lica dobavljao sirovine I istim tim kompanijma prodavao gotove proizvode po nižim cijenama od proizvodnih.

“Društvo Aluminij d.d. Mostar nije imalo niti jedan matični segmet  procesa nabavke sirovina i materijala za proizvodnje  koji  je bio autonoman, već je iste po vrlo nepovoljnim uslovima nabavljalo od dobavljača koji su istodobno bili i najveći kupci gotovih proizvoda (output), te se cijelo poslovanje privrednog/ gospodarskog društva svelo na dominantno i po društvo štetne kompenzacije koje su višestruko generirale manjak novčanih sredstava za bilo koji drugi način poslovanja i značajno utjecalo na negativne novčane tokove privrednog/gospodarskog društva (povećalo zaduživanje i troškove zaduživanja)” – stoji u nalazu Finansijske policije.

Inspektorima je posebno upalo u oči da je dolaskom svakog novog direktora u Aluminij DD Mostar, odmah vršena promjena dobavljača osnovnih sirovina (električna energija, koks, glinica, smola za anode) što je simptomatično I otvara prostor za zaključak daje svaki direktor imao “svog” dobavljača.

Nakon ovog Izvještaja na potezu je Tužilaštvo HNK, koje bi trebalo procesuirati  evidentni kriminal u Aluminiju. Mdjutim, u ladicama ovog Tućilaštva odavno stoje predmeti pa I raniji nalazi Finansijske policije koji nikad nisu uobličeni u bilo kakvu optužnicu.