Mladi turistički vodič iz Jablanice, Asidin Kevrić, neko je ko redovno obilazi historijske znamenitosti Jablanice i okoline, čak i one manje pristupačne. Zaljubljenik je u historiju, a kako kaže, istraživanje samo jedne lokacije može potrajati i mjesecima, jer često odabere mjesto do kojeg nema puta. Asidin ističe da njegovi izleti znaju biti i opasni, budući da istražuje sam, a u ovo doba godine prijeti opasnost od zmija. No, uprkos izazovima, interesovanje za historiju i želja za obilaskom raznih znamenitih lokacija je jača. Za portal jablanica.live, Asidin prenosi iskustva i informacije o lokalitetu Kule Herceg Stjepana na Borovcu.

“Utvrđenje je izgrađeno u teško pristupačnom dijelu Prenja, gdje su u srednjem vijeku bila naselja koja su kasnije napuštena, ali su sačuvana u nazivima pojedinih prirodnih lokaliteta. Utvrđenje Borovac pripada grupi najjednostavnijih srednjovijekovnih utvrda. Borovac je bio kula-stražara u tvrđavskom sistemu šireg područja Neretve. Kula je imala zadatak da nadzire planinski prostor između nekoliko utvrđenih gradova. Ne zna se ko je podigao ovu kulu-stražaru. Najvjerovatnije je to bio moćni herceg Stjepan Vukčić-Kosača ili njegov stric Sandalj Hranić. Borovac je napušten prije 1477. godine kada je bio u turskim rukama i kada su Turci u gradu držali svoju posadu. Najvjerovatnije je od sjeverozapadnog ugla kule išao prema jugoistoku odbrambeni zid koji je imao funkciju zaštite ulaza u kulu na sjevernoj strani. Zgrada zvana Konjušnica ispod kule i bez veze s njom, je mogla služiti za stanovanje posade Borovca”, objašnjava Kevrić.

“Spominje se u poveljama kralja Alfonsa V i kralja Fridrika III gdje se navodi kao posjed Herceg Stjepana 1444., 1448. i 1454. godine.
Kula je u obliku nepravilnog četverougla i postavljena je na kosi Borovac, čije se istočne i zapadne padine ruše okomito i do 100m. Greben sa kulom je sa južne strane prevoja, kojim ide put iz Idbarske u dolinu Bijele kod Jablanice.  S te, jedine moguće strane mogućeg prilaza, zaštićen je sa tri vještačka usjeka. Danas su se sačuvali dijelovi zida kule, te ostaci navedenih objekata pod gradom”, završava svoju priču mladi turistički vodič.