Projekat koji će realizovati Ekološko društvo “EKO Neretva” Jablanica u narednom periodu nosi naziv “Da bi disao,trebaš pluća”.
Radi se o projektu koji je odobren po Javnom pozivu općine Jablanica za NVOe, iz prve prioritetne oblasti:
Obilježavanje značajnih datuma i događaja (lokalnih i drugih nivoa), oblast definirana strateškim ciljevima Strategije razvoja općine Jablanica za period
2019-2023 i drugim važnim razvojnim dokumentima Općine.
Obzirom da zbog globalne pandemije COVID-19 I uvedenih mjera zaštite nismo bili u mogućnosti obilježiti adekvatnim projektom ekološke datume poput Dana
zaštite šuma, Dana energetske efikasnosti,Dan zaštite voda itd, kroz ovaj projekat želimo da obilježimo Dan šuma tako što ćemo uz već postojeći vidikovac iznad Jablanice na brdu Križ staviti u funkciju šumsku stazu. Staza je poprilično zarasla niskim rastinjem. Planirano je čišćenje staze, postavljanje 5 klupa za odmor pored kojih će se nalaziti table sa eko porukom i kante za odlaganje smeća. U sklopu projekta biće podijeljeno 1000 razglednica sa eko porukama za stanovništvo Jablanice.